Hibernal (VIVC : HIBERNAL)

白ワイン用ぶどう品種
果皮の色 : 白色*B - Blanc)
種 : Vitis Vinifera

OIV に登録されている品種名(variety name)とシノニム(synonym)

Czechia (Česko)
Germany (Deutschland)

ワイン産地(PDO

Czechia (Česko)

AD

楽天市場

posted 2020-04-14, update 2020-06-16

Index

https://twitter.com/katabamiinfo