Albillo Real (VIVC : ALBILLO REAL)

白ワイン用ぶどう品種
果皮の色 : 白色*B - Blanc)
種 : Vitis Vinifera

OIV に登録されている品種名(variety name)とシノニム(synonym)

Spain (España)

ワイン産地(PDO

Spain (España)

EU での栽培面積(ha)

2015 Database - Eurostat
Spain 595
Castilla y León 595

AD

楽天市場

posted 2020-01-11, update 2020-08-24

Index

https://twitter.com/katabamiinfo